top of page

Üretim Çalışanlarının eğitimi

Güncelleme tarihi: 7 Şub 2023Formen / Takım Lideri; Üretim Yöneticisi eğitimi
Formen / Takım Lideri Eğitimi

Üretim yapan her kuruluş için çalışanların eğitimi, üretim ekibinin yaptıkları işe konsantre olmalarını sağlamanın en etkin yoludur. İşveren ve çalışan için kazan-kazan durumudur, İşveren verimli üretim yapan bir ekip oluştururken, çalışanlar yeni yetkinler kazanacaktır.

Daha fazla bilgi/ yetkinlik ile donatılmış olan çalışan bilgi ve beceri seviyesini artırarak yaptığı işte uzmanlaşacak ve kuruluş için daha değerli hale gelecektir.

Diğer taraftan eğitim süreci ne kadar uğraşırsanız uğraşın içi tam olarak dolmayacak bir kara delik haline de gelebilir. Böyle bir durumda kuruluşun kaynakları israf edileceği gibi, çalışanlarında güveni sarsılmış olacaktır.

Etkin bir eğitim, beyaz yakalı çalışanlarda olduğu gibi mavi yakalı çalışanlar içinde çok önemlidir.


Üretim çalışanlarının eğitim etkinliği artırmak için;

Öncelikli olarak çalışanlara niçin eğitim almaları gerektiği açıklanarak beklentinin ve ulaşılmak istene hedefin ne olduğunu anlatılmalıdır.

Çalışanlara üretim fonksiyonu içindeki yerlerini, üretim prosesine ait büyük resmin hangi parçasını tamamladıklarını anlatın. Kuruluşun hedeflerini paylaşarak, bu hedefleri gerçekleştirmekte çalışanın rolünün ne olduğunu açıklayın. Bu onları sürece dahil etmekle kalmayıp, ekibin ve dolaylı olarak kuruluşun daha etkin bir üyesi haline getirecektir.


Eğitim verirken tutarlı olup tüm katılımcıların aynı mesajı almasını sağlamak önemlidir. Farklı eğitimciler tarafından farklı teknikler/ metotlar gösterilmesi ve daha da önemlisi Eğitim verilirken aynı işin, daha tecrübeli operatörler tarafından farklı şekilde yapıldığını/ öğretildiğini öğrenmek hiç de hoş olmayacaktır.


Bu nedenle eğitimcilerin eğitimine önem gösterip, çalışanlara verilecek eğitimde bütünlük sağlanmalıdır. Uygun olursa tecrübeli operatörleri eğitmen olarak kullanılmadır. Hata ve hatta tecrübeli operatörlerden iş adımlarını dökümante edilmesini isteyip, daha tutarlı bir iletişim/ eğitim gerçekleştirin.


Çalışanlarınızdan verilen eğitimin etkinliğini değerlendirmelerini isteyin, Çalışanlarınızdan değerli katılar alacaksınız. Bu çalışanların ilgi alanlarına göre eğitimi şekillendirmenizi ve onların tercih ettiği öğrenme metotlarını keşfetmenizi sağlayacaktır. Bu çalışanlarınıza fikirlerinin boşa gitmeyip değerlendirildiğini gösterecektir. Bu sayede daha önce aklınıza gelmeyen geliştirme fikirleri de ortaya çıkacaktır


Eğitimler sadece sözel değil uygulamaya dönük olmalıdır, çalışanlar eğitimde öğrendiklerini uygulamaktan memnun olacaklar ve yeni bir şey öğrendiklerine herkes gibi sevineceklerdir. Deneme amaçlı uygulamalar, pratik imkanı sağlayarak hata yapma korkusunu azaltacak ve gerçek uygulamada çalışanın kendisine güven duymasını sağlayacaktır.


Her eğitimin en büyük problemi, katılımcıların ilgisin çekmeyecek kadar didaktik olması, eğitime katılanların sıkılması sonuç olarak da katılımcıların ilgisiz kalmasıdır. Eğitimler, grup tartışmaları ve uygulamaları da içerecek şekilde şekillendirilmeli ve . Günlük hayattan Ekibin doğrudan ilgisini çekecek örnekler paylaşılmalıdır. Tüm katılımcılara söz hakkı vererek aktif katılım teşvik edilmeli, eğitimciler katılanları dinlemeye istekli olmalıdır.


Eğitim için gerekli iyi bir hazırlık yapmak önemlidir. Eğitim materyalinin nasıl sunulacağı ve içeriği konusundaki kararsızlıklar önceden tespit edilerek giderilmelidir. Eğitim materyalinin kuruluşun politika/ prosedür/ talimatları ile uyumlu olması gerekirse eğitim verilecek konular için proses çalışma talimatları hazırlanmalıdır.

Eğitim alan ekibe saygı gösterilmeli zamanında başlayıp zamanında bitirilmelidir. Uygunsa, katılımcıların daha sonra referans olarak kullanacağı bir eğitim el kitabı hazırlanmalıdır.

Comments


bottom of page