top of page

OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN ÜRETİM KONTROL PLANI NEDİR?

Otomotiv sektörü tedarikçileri için Kontrol planı, müşteri ve/veya mühendislik beklentilerini karşılayan hatasız bir ürün elde etmek için kontrol edilmesi gereken ürün ve proses karakteristiklerini ve bunların üretim süreci boyunca kontrol edileceği tüm proses ve ürün kontrol noktalarını listeler. Üretim prosesi devam ettiği sürece prosesin tanımlandığı şekli ile sürdürülmesine yardımcı olur.

Kontrol planı yaşayan bir dokümandır proses değişikliğe uğradıkça güncellenir ve geliştirilir. AIAG PPAP beklenirlerinin de bir parçasıdırlar.

Müşteri beklentilerine göre farklı olmakla birlikte, kontrol edilmesi gereken ürün ve proses karakteristiklerini ve bu karakteristikler için kontrol metotlarını içerir. Ayrıca revizyon, onay, iletişim bilgileri ve diğer kalite dokümanlarına referansları da içermelidirler.

Üretim prosesinin her bir aşması için aşağıdakiler Kontrol Planı aracılığı ile tanımlanır;

  • Üretim ekipmanları; makine, kalıp, aparat,

  • Ürün ve ilişkili proses karakteristikleri,

  • Spekler ve toleransları

  • Ölçüm sistemleri; cihazlar, fixtürler, ürün ve prosesler için test cihazları..

  • Örnek sayısı/ sıklığı ve kontrol metodu

  • Uygunsuzluk durumları için reaksiyon planı,

Otomotiv Sektörü için Örnek Kontrol Planı ; Seri Üretim
SERİ ÜRETİM KONTROL PLANI,

AIAG VDA FMEA  Kontrol Plan formu maddeleri; Açıklamalı
KONTROL PLAN MADDELERİ

Kontrol plan formundan da görüleceği üzere otomotiv sektörü için APQP kitapçığında tanımlanan Kontrol formu Kalite planlamasının 3 aşaması için hazırlanır.


Prototip Üretimi: Bu fazda Teknik resim ve müşteri gerekliliklerinde tanımlanmış olan her bir parametrenin kontrol edilmesi gereklidir.

Ön Seri Üretimi: Bu fazda da, kritik olmayan karakteristikler müşteri beklentileri de dikkate alınarak, elimine edilebilir. Ön seride de beklenti 100% kontrol olmakla birlikte, ön seri üretim adedine ve ürün/proses iyileştirme çalışmalarına bağlı olarak bağlı olarak kontrol adedi daha az olabilir.

Prototip ve Ön Seri fazlarında yapılan çalışmalar sonrası müşteri onayı alınarak Seri üretime fazına geçilir.

Seri Üretim: Yapılan Proses FMEA ile birlikte gerek Prototip ve Ön Seri fazlarında edinilen tecrübe gerekse de Proses FMEA ekibinin tecrübesine dayanarak ortaya çıkardığı risklere bağlı olarak kritik ürün ve proses karakteristiklerinin hangi istatiksel metoda göre kontrol altında tutulacağı ve takip edileceği belirlenir ve kontrol planı oluşturulur.

Ürün ve proses değişiklikleri sonrası, Proses akış şeması, Proses FMEA ile birlikte Kontrol planının da güncellemesi unutulmamalıdır. Kontrol planınızda mutlaka müşterinizin parça ve teknik resim revizyon numarasına yer vermeniz gerekmektedir.

bottom of page