top of page

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Katılımcılarda ISO 9001:2015 standardı hakkında gerekli bilgi / bilinci oluşturmayı, katılımcıların standardı yorumlayıp, kuruluşlarında  uygulamayı ve sürdürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Kalite kavramı?

  • Kalite Yönetim prensipleri

  • Süreç yaklaşımı,

  • PUKÖ döngüsü,

  • Risk temelli düşünce

  • ISO 9001:2015 standardı maddelerinin açıklanması ve yorumlanması,

  • Dokümante edilmesi gereken süreçler,

  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı Türkçe dokümanı,

KİMLER KATILMALI:

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini  kurmak, uygulamak ve işletmekle sorumlu tüm personel .

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Başarı” belgesi verilir.

bottom of page