top of page

 ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi; çevresel etkilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmek ve çevrenin korunması için toplumsal bir farkındalık yaratmayı ve kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni kuracak/güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara gerekli yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Genel

Çevre Mevzuatı

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

  • Kapsam

  • Referanslar

  • Terimler / tarifler

  • Kuruluşun bağlamı

  • Liderlik

  • Çevre Yönetim Sistemi için planlama

  • Destek

  • Operasyon

  • Performans değerlendirme

  • İyileştirme

KİMLER KATILMALI:

ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini  kurmak, uygulamak ve işletmekle sorumlu tüm personel .

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Başarı” belgesi verilir.

bottom of page