top of page

İPK - İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi  (SPC)

EĞİTİMİN AMACI:

Proses değişkenliklerini ölçmek ve prosesleri kontrol altında tutmak için kullanılan istatiksel proses kontrol metotlarının tanıtılması ve uygulamalar yardımı ile öğrenilenlerin somutlaştırılması  amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1,5 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • İstatistik nedir ? 

 • İstatistik proses kontrol tanımı

 • Veri çeşitleri,

 • Dağılım ölçüleri,

 • Olasılık dağılımları,

 • Normal Dağılımın özelikleri,

 • Tamamlayıcı (Descriptive)  ve Çıkarımsal (Infrential) istatistik,

 • Kontrol kartları,

 • Örnek alma,

 • Proses yeterliliği hesabı; Cpk, Ppk,

 • Ön kontrol nedir? (Pre-control),

 • Uygulama örnekleri,

 • X-R kontrol kartı excel uygulması

KİMLER KATILMALI:

Kalite ve proses kontrolden sorumlu uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page