top of page

Proses Hata Türü ve Etkileri Eğitimi (AIAG-VDA Proses FMEA)

EĞİTİMİN AMACI:

Üretim prosesi  Hata Türü ve Etkileri çalışmasında   görev alacak personeli  bilgilendirmek kuruluşa özgü uygulama örnekleri ile yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.             

(AIAG -VDA PFMEA : 2019)

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2 gün (Uygulamalı) 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • PFME tanımı

 • Hata etkisi, hata türü, hata sebebi, hata nedeni tanımları

 • PFMEA planlaması, 5 T metodu

 • Planlama hazırlık

 • Yapısal analiz,

 • Fonksiyon analizi,

 • Hata analizi,

 • Risk analizi,

 • Şiddet, Olasılık, Saptanabilirlik ve Aksiyon öncelik tabloları,

 • PFMEA formu kullanımı,

 • Reverse FMEA nedir, nasıl uygulanır?

 • Kontrol Planı nedir ve nasıl oluşturulur?

 • Uygulama; Kuruluşun Üretim prosesleri üzerinden yapılır, 

KİMLER KATILMALI:

Üretim proses tasarımına katılan ve AIAG-VDA proses FMEA  çalışmalarında  görev alan uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page