top of page

 Sürekli İyileştirme  (KAI-ZEN)  Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Japoncadaki Kai-değişim ve Zen-iyileştirme kelimelerinden oluşan Kaizen sürekli iyileştirme anlamına gelir. Üretim proseslerine öncelik tanıyan bir yöntem olan kaizen, büyük yatıırmlar gerektirmeden küçük ama sürekli değişikliklerle iyileştirme  yapmayı hedefler. Eğitim Kaizen hakkında temel bilgileri vererek, kuruluşta kazien çalışmalarının nasıl yapılacağını uygulamalı olarak aktarmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Yalın Üretim kavramı

 • Katma değer nedir?

 • 7+1 Temel israf (TIMWOOD +1)

  • Gereksiz Taşıma

  • Fazla Stok

  • Gereksiz Hareketler

  • Bekleme

  • Fazla Üretim

  • Fazla İşler

  • Hatalı Üretim

  • Kullanılmayan Yetenek

 • Kaizen ve Toyota üretim sistemi (TPS),

 • Önce Sonra Kaizen,

 • Odaklanmış Kaizen,

 • Örnek uygulamalar,

 • Kaizen formları

KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında Kazien uygulamalarına katılacak yönetici, mühendis, teknisyen ve diğer ilgili kuruluş personeli.

Katılımcıların ISO 9001:2015 KYS hakkında temel bilgi sahibi olmaları ön koşuldur.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page