top of page

 İş Yeri Organizasyonu - 5S Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Toyota Üretim Sisteminin (TPS) temeli olan 5S-İş yeri organizasyonunun hedefi çalışanlarda farkındalık yaratarak iş yerinde malzeme ve bilgi akışının planladığı şekilde akmasını sağlamaktır.Eğitimde yalın üretim prensipleri üzerinden 5S uygulama adımları anlatılarakseçilen pilot alanda uygulama  yapılmakta ve 5S faaliyet planı oluşturulması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Katma Değer nedir?

  • 7 +1 Temel israf,

  • Toyota Üretim sistemi ve 5S

  • 5S nedir, faydaları nelerdir?

  • Ayıklama adımı,

  • Düzenleme adımı,

  • Temizlik adımı,

  • Standartlaşma,

  • Sürekliliğin sağlanması (Seviyelendirilmiş denetim)

  • Uygulama ve 5S faaliyet planı,

KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında 5S kurulmasında, uygulamasında ve sürdürülmesinde  görev alan personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page