top of page

AIAG-VDA Bütünleyici-FMEA, İzleme ve Sistem Tepkisi Eğitimi    (Supplemental FMEA for Monitoring and System Response,  FMEA-MSR)

EĞİTİMİN AMACI:

FMEA MSR çalışmasında, müşteri tarafından deneyimlenen çalışma koşullarında gerçekleşme ihtimali olan hataların oluşma nedenleri, sistem, araç, insan ve yasal şartlar üzerindeki etkileri dikkate alınarak analiz edilir. Katılımcıların FMEA MSR şartlarına göre uygulama  yapmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

(AIAG -VDA FMEA-MSR : 2019)

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2 gün (Uygulamalı)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • VDA-AIAG FMEA MSR yapısı;

  • Planlama ve Hazırlık

  • FMEA MSR projesi tanımı ve Sınırları

  • FMEA MSR Proje planı                                                                                                                     

 • Yapısal Analiz

  • Yapı Ağacının oluşturulması

 • Fonksiyonel analiz

  • Hata Saptama için İzleme ve Hataya verilen Tepki

 • Hata Analizi

  • Hata Senaryosu

   • Tip 1. Tehlikeli olan senaryo ​

   • Tip 2. Tehlikesiz olan senaryo

   • Tip 3. Etkisi sönümlenmiş olan senaryo

  • Hata Sebebi

  • Hata Türü 

  • Hata Etkisi

 • Risk Analizi, Değerlendirme

  • Şiddet (S)

  • Sıklık (F)

  • İzleme (M)

 • Optimizasyon

  • Faaliyet planı

  • Sürekli İyileştirme

 • Dokümantasyon

  • Raporlama

KİMLER KATILMALI:

Elektrik /Elektronik Ürün tasarımı ve  tasarım değişikliklerine  katılan ve Tasarım FMEA ve MSR - FMEA  çalışmalarında  görev alan uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page