top of page

VDA 6.3 Proses Denetimi nedir?


VDA 6.X nedir?

(Alman otomobil Endüstrisi Birliği - Verband der Automobilindustrie)


Almanya’daki otomobil üreticileri tarafından talep edilen VDA 6.X Kalite Yönetim Sistemi sertifikası, ISO 9001’in otomotiv endüstrisine yönelik uzantısıdır.

Gerek IATF 16949 ve gerekse de VDA 6 sertifikasyonlarının temeli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine dayanmaktadır.

VDA 6 iki alana ayrılmıştır; yönetim ve ürünler & prosesler.

VDA 6.1 (ve IATF 16949) otomotiv sektörü üreticileri için gerekliyken, VDA 6.2 otomotiv servis sağlayıcıları, VDA 6.4 otomotiv ekipman ve makine üreticileri için gereklidir.

VDA gereklilikleri müşteri özel isteklerinde (CSR-Customer Specific Requirements) tanımlanır.

VDA6.1 Sistem denetimi-Seri üretim, VDA6.2 Sistem denetim-Servis, VDA 6.4 Sistem denetimi-Üretim ekipmanı, VDA6.3 Proses denetimi-Seri üretim, VDA6.5-Ürün Denetimi, VDA6.7-Proses denetimi-Üretim Ekipmanı
ALMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ (VDA 6) KALİTE STANDARTLARI

 

VDA 6.3 nedir?


VDA 6.3 standardı, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından geliştirilen bir standarttır. Otomotiv  endüstrisi için üretim yapan kuruluşların yeni bir  ürünü devreye alırken ve üretim süreçlerindeki kontrolleri değerlendirmek ve geliştirmek için süreç bazlı bir denetim standardını tanımlar.

Bu standardın amacı, üreticilerin belirli kalite gereksinimlerini karşılayan otomotiv bileşenleri ve sistemleri tedarik etmesini sağlamaktır. VDA 6.3 standardına uygun olarak yapılan Proses denetimi, kaliteli ve güvenilir ürünlerin tedarikini sağlamak için üretim ortamındaki proseslerin ve operasyonların izlenmesine ve değerlendirilmesine odaklanır. Standart, kalite kontrolü, dokümantasyon, üretim süreçlerinin kontrolü, arızalı parçaların tanımlanması ve takibi ve tutarsızlıkların çözümü gibi temel hususlara odaklanmaktadır.

VDA 6.3'e göre proses denetimleri ilgili otomotiv endüstrisinde uzmanlığa sahip dış veya iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir ve ürünün tasarımı, geliştirilmesi, test edilmesi ve üretimi de dahil olmak üzere üretimin çeşitli aşamaları denetlenir. VDA 6.3'e göre denetimin sonuçları daha sonra tedarikçinin güvenilirliğini değerlendirmek ve üretim süreçlerini iyileştirmek için kullanılır. Bu standart, otomotiv endüstrisi için üretilen ürünlerin kalite ve güvenliğinin sağlanmasında önemli bir araç haline gelmiştir.

 

P1-P7, Proses Denetim Elemanları nelerdir ?


VDA 6.3 Ürün yaşam döngüsünü yedi proses elemanına bölerek analiz eder. Bu elemanalar P1…P7  olarak isimlendirilir.

Bu yedi elemandan ilki P1 Potansiyel analiz; yeni ya da potansiyel tedarikçileri değerlendirmek için kullanılır.

Geri kalan 6 eleman, tedarikçi seçiminden sonra ya da üretim başlamasında denetim yaparken kullanılır.      

Bu altı fazın başlangıç ve bitiş zamanlaması; (ürün yaşam döngüsünün üretim ve tedarik zinciri içerisinde gösterildiği)  ekteki grafikte görülmektedir

P1-Potansiyel Analiz, P2-Proje Yönetimi, P3-Ürün ve Proses Tanımlama, P4-Ürün ve Proses Geliştirme, P5-Tedarikçi Yönetimi, P6- Seri Üretim, P7-Müşteri Memnuniyeti
VDA 6.3 Proses Denetimi Elemanları

         

VDA 6.3 Proses Denetiminin Yedi Elemanı nelerdir?

 

Aşama 1: Potansiyel Analizi. Bu, yeni tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılır. Ancak halihazırda mevcut bir tedarikçinin yeni üretim birimini değerlendirirken, yeni teknolojiler ya da yeni ürünler devreye alınırken de kullanılır.

 

Aşama 2: Proje Yönetimi. Proje yönetimi, ürün geliştirmenin hızlı ve çok az sorunla veya sorunsuz gerçekleşmesini mümkün kılar. Bir VDA denetimini geçmek için ürün tasarımından satın alma ve üretime kadar tüm çalışma alanlarını uyumlu hale getirmeye olanak sağlayacak sağlam bir proje yönetim sistemine sahip olmak gerekir.

 

Aşama 3: Ürün ve Proses Geliştirmenin Planlanması. Bu, ürünü fikir aşamasından satışa hazır olana kadar gerekli adımları içerir. Kuruluşun ürün ve proses geliştirmek için tanımlı bir süreci olması gerekir.

 

Aşama 4: Ürün ve Proses Geliştirmenin Gerçekleştirilmesi. VDA 6.3 denetimini geçmek için kuruluşunuzun ürün geliştirme sürecini yürütecek nitelikli çalışanlara ve kaynaklarına sahip olması gerekir. Bu aşama aynı zamanda performans testlerini ve tanımlı şartlara/speklere göre ürün kontrollerini  de içerir.

 

Aşama 5 Tedarikçi Yönetimi. Aşama 5 için minimum gereklilikler, tedarikçilerin seçimine ilişkin tanımlanmış ve belgelenmiş kriterleri içerir. Ayrıca tedarik zincirindeki riskleri belirlemek için bir acil durum planlaması veya önlemleri olmalıdır. Bu aşamadaki diğer gereksinimler kalite güvence anlaşmaları (QAA) ile yasal ve düzenleyici gereksinimlerdir.

 

Aşama 6: Seri Üretim Proses Analizi. Bu aşama,  üretim prosesinin güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almasını sağlar. Doğru ürün kalitesi ve miktarı sağlanmalıdır. Ürünler doğru zamanda ve yerde tanımlanan ambalajda teslim edilmelidir. Bu nedenle bu aşamada uygun stok kontrolüne ve yeterli nakliye imkânlarına sahip olunması gerekir.

 

Aşama 7: Müşteri Hizmetleri. Son aşama ise müşteri ile yapılan kalite anlaşmalarıdır. Ürünle ilgili sorun yaşanması veya nakliye süreciyle ilgili şikayet olması durumunda müşterilerinizin size ulaşabildiğinden emin olmalısınız.


Коментарі


bottom of page