top of page

 7-Temel Kalite Aracı ve Global 8-D  Problem Çözme Tekniği Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Dr. Ishikawa' ya göre bir fabrikadaki kaliteyle ilişkili problemlerin %95'i 7 kalite aracı ile çözülebilmektedir. Global 8D problem çözme tekniği Ford Motor şirketi tarafından geliştirilen ve ilgili tarafların katılımıyla yürütülenbir takım çalışmasıdır. Eğitim 7 temel kalite aracını kullanarak G8D problem çözme tekniğinin öğretmeyi amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2 gün  (Uygulama)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Problem nedir?  Problem nasıl tanımlanır?

  • 7+1 Temel kalite aracı ve Kullanımı,

Sebep – Sonuç Diyagramı

Çetele Diyagramı

Pareto Analizi

Saçılma (Serpme) Grafiği

Katman / Kırılım diyagramları

Proses Akış Diyagramı

 

Histogram

Kontrol Kartı

  • Global 8 D tanımı ve amacı

  • G-8D aşamaları,

  • Geçici / Kalıcı önlemler nelerdir?

  • Öğrenilen dersler,

  • 5 Neden ve G-8D Excel formları,

KİMLER KATILMALI:

Süreç sorumluları, Kalite ve Üretim mühendisleri / teknisyenleri , Problem çözme  çalışmalarına katılan uzman personel, 

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page