top of page

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, İç Denetçi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

ISO 19011:2018 tetkik standardı şartlarına göre etkin bir denetim planlama, gerçekleştirme, tetkik sonuçlarının raporlanması ve gerektiği yerde düzeltici faaliyet raporlama ve değerlendirilmesi için yetkinlik sağlamak hedeflenmektedir. ISO 9001:2015 KYS referans olacak şekilde denetimlerin etkin olarak gerçekleştirilmesi için becerileri sektöre yönelik uygulamalar yardımıyla geliştirir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Denetim türleri ve şekilleri

  • Denetim aşamaları ve kapsamı

  • Denetçi özellikleri

  • Baş Denetçi, denetçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri,

  • Denetim planı, tetkik dokümanları ve raporlanması,

  • Denetimin gerçekleştirilmesi,

  • Uygunsuzlukların raporlaması,

  • Takip denetimleri,

  • Etik kurallar,

KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında ISO 9001:2015' in uygulamasında, kuruluş içi denetimlerde ve 2. taraf denetimlerde  görev alan personel.

Katılımcıların ISO 9001:2015 KYS hakkında temel bilgi sahibi olmaları ön koşuldur.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Başarı” belgesi verilir.

bottom of page