top of page

Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi  (MSA)

EĞİTİMİN AMACI:

Ölçüm Sistemleri Analizi, Ürün Kalite planlaması sürecinin proses tasarımı kapsamında faydalanılan bütün ölçme sistemlerinin güvenilirliğini sağlamaya yönelik yöntemleri içeren çalışmalar ve bunların sonuçlarının değerlendirildiği bir sistemdir. Ürün ve proseslerin izlenmesi ve ölçülmesinde kullanılan nitel ve/veya nicel ölçüm sistemlerinin  yeterliliğini istatiksel teknikler kullanarak  değerlendirmekte kullanılacak yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • MSA nedir?

  • Proses kaynaklı değişkenlik ve Ölçüm sistemi kaynaklı  değişkenlik

  • Çözünürlük, Doğruluk, Hassasiyet kavramları,

  • Tekrar edilebilirlik ve Tekrar üretilebilirlik,

  • Nicel veriler için ölçüm sistemleri analiz

  • Nitel veriler için ölçüm sistemleri analizi,

  • Tahribatlı muayene için Ölçüm Sistemleri (Nested MSA)

  • Uygulama örnekleri

  • Nicel veriler için MSA Excel formu,

  • Nitel veriler için MSA Excel formu,

KİMLER KATILMALI:

MSA çalışmalarını gerçekleştiren personel, ile  kalite ve proses kontrolünde  görev alan uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page