top of page

İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Yeni ürün devreye alma sürecini, müşteri talebi ile başlayıp parça garanti mektubu (PSW) onayı sonrası seri üretime geçilmesiyle sonuçlan ileri ürün kalite planı (APQP) ve Yeni ürüne ait teknik & imalat  verilerinin hazırlanması ve sunumunun gerçekleştirmesi (PPAP) sistematiklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • İleri Ürün kalite planlaması - APQP  nedir ?

  • APQP aşamaları nelerdir? 

  • APQP sürecinin girdileri / çıktıları nelerdir?

  • APQP faaliyetleri ,

  • Üretim Parçası Onay Prosesi - PPAP nedir ?

  • PPAP dokümanları, kayıtları nedir?,

  • PPAP dosyası oluşturma,

  • PPAP dosyası sunum seviyeleri,

KİMLER KATILMALI:

APQP ve PPAP  çalışmalarında görev alan  personel,

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page