top of page

Yalın Üretim - 5S Sistem; İş Yeri Düzeni ve Seviyelendirilmiş Denetim Uygulaması,

Güncelleme tarihi: 8 Şub

Seviyelendirilmiş denetim; Proseslerin planlandığı şekilde çalıştırıldığı ve istenilen sonuçlarının ulaşıldığını doğrulamak amacıyla, süreçten sorumlu yönetim kademelerinin, prosesi tetkik etmeleri için geliştirilen bir üretim yönetimi tekniğidir..

2000 yılların başında Otomotiv üreticileri tarafından geliştirilmiş ve Otomotiv tedarikçileri tarafından da kullanılması istenmektedir.

Seviyelendirilmiş denetimin uygulanmasının hedeflerini sıralarsak;

· Önemli proses karakteristiklerinin anlaşılması / takibi ve spek dışına çıkıldığında müdahale edilmesi,

· Üretim yönetiminin sorumluluklarını anlaması , takip etmesi ve geliştirmesi

· Üretim / proses sorumluluklarının çalışanlar tarafından anlaşılması ve takip etmesi

· Çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişimin artırılması; proses problemlerine gecikmeksizin müdahale edilmesi

Üst yönetim, 1 kademe yönetim ve çalışan seviyeleri denetim ilişkisi  şematik  gösterim.
Seviyelendirilmiş Denetim

Seviyelendirilmiş denetim/tetkik Metodu;

Hazırlanan Seviyelendirilmiş kontrol listeleri yardımıyla; Üretim şartları ve/veya proses şartlarının, çalışanlar ve üretim yönetimi tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve tespit edilen uygunsuzlukların çözümlenmesi esasına dayanır.

Organizasyonlar Yalın yönetimin bir parçası olarak 5S- İşyeri Organizasyonu” metodunu kullanıyorlar ve “5S metodunu” daha da geliştirmek istiyorsa; Seviyelendirlimiş denetim/tetkik çalışmasını “5S İş yeri organizasyonu” metoduna entegre etmeyi düşünmelidirler.

“Yalın Üretim - 5S Sistemi” 4. adımı olan standardizasyon, İş yeri tertip-düzeninden, makine ve ekipman bakımına kadar farklı uygulamaları günlük çalışma rutini içine dahil etmektedir. Bu amaçla geliştirilen kontrol listeleri, "5S denetimleri” yardımıyla işyerinde uygulamaları standardize ederken karşılaşılan güçlüklere çözüm bulmak amacını taşır.

5S İş yeri organizasyonun 4 adımında kullanılan kontrol listeleri, aynı sistematik ile Seviyelendirlilmiş denetime de hizmet edecek, proseslerin planladığı gibi çalıştığını doğrulamamızda etkili bir metot olacaktır.

Yalın Üretim Metodunda etkin olarak uygulanan 5S-İş yeri organizasyonu metodu ile birlikte Sevyelendirilmiş Denetim/ Tetkik tekniğinin de kullanımını kuruluşun performansını bir üst seviyeye taşımasına katkı sağlayacaktır.

Commenti


bottom of page