top of page

Kontrol Planı Eğitimi ve Uygulaması

EĞİTİMİN AMACI:
EĞİTİMİN SÜRESİ:

İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Kontrol planı arasındaki ilişkiyi açıklayarak, Ürün yaşam döngüsü boyunca Tasarım/ Proses FMEA ile Kontrol Planı bağlantısının anlaşılmasını sağlamak ve kuruluş içinde ürün ve proseslerin kontrol edilmesine yönelik Kontrol Planı hazırlama bilgisinin katılımcılara uygulamalar yardımıyla kazandırılması amaçlanmaktadır

1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Kalite Kontrol Sistematiği,

 • Kontrol Planı nedir?

 • Kontrol Planı girdileri nelerdir?

  • Proses Akış Şeması,

  • Tasarım/ Proses Hata Türü ve Etkileri Analizi,

  • Öğrenilen dersler ve ekip tecrübesi,

  • Tasarımın gözden geçirilmesi girdileri,

  • Diğer (Deney Tasarımı, Kalite Fonksiyon yayılımı…)

 • Ürün Kalite Planlaması Aşamaları ve Kontrol Planı

  • Prototip,

  • Ön-Seri,

  • Seri Üretim,

 • Kontrol Planı Hazırlama,

  • Makine Ekipman ağırlıklı süreçler,

  • Montaj Prosesi,

  • Malzeme Hazırlık süreçleri,

 • Uygulama; Kuruluşun içi örnek süreçler için uygulama.

​​KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında FMEA ve/veya Kontrol Planı hazırlanması için çalışanlar.

Kuruluşlarında (1. Taraf) ve Tedarikçilerinde (2. Taraf) ürün ve proses denetimi yapan tetkikçiler.

bottom of page