top of page

 Üretim Takım Lideri Eğitimi 

EĞİTİMİN AMACI:

Kuruluşlar müşteri beklentilerini Etkin ( Kaliteli ve Zamanında) ve Verimli (Optimum Maliyet) olarak yerine getirmek üzere süreçlerini planlayıp uygulamaya almaktadırlar.

Uygulamanın, sahada Takım Liderleri tarafından yönlendirilen Üretim Ekiplerine gerçekleştirilmesi beklenmekte  ve karşılaşılan problemlerin yine Takım Liderleri ve Üretim Ekibi tarafından çözülmesi ve/veya önlem alınması beklenmektedir.                       İyi bir Takım Lideri, Üretimi planlandığı şekilde yönetirken, olası problemlerin hızla fark edilip çözülmesini sağlar. Takım üyelerinin moral / motivasyonlarını artırarak iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacaktır.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

​​Genel,

 • Kuruluş hedef ve politikaları,

 • Takım Lideri görev tanımı,

 • Müşteri tanımı, İç ve dış müşteriler kimdir

 • Üretim İş birimi performans göstergeleri nelerdir,

 • «İşin tarifi ve İşin gerçekleştirilmesi» uygulaması.  

 Kişisel Kalite

 • Kişisel kalite-Departman kalitesi-Ürün kalitesi-Şirket kalitesi

 • Sıfır Hata,

 • «Mevcut performans ve İdeal performans» kavramları,

 • Kurumdaşlık, Çalışan olma bilinci,

Takım / Ekip oluşturma ve Liderlik

 • «Ekip çalışması» uygulama,

 • İyi Takımların özellikleri

 • Liderlik tutumları,

Etkin İletişim ve Aktif Dinleme,

 • Beden dili,

 • İletişim dili

 • Etkin dinleme,

 • Takım çalışması; Uygulama   

İletişim problemlerin çözülmesi,

 • Çıkar çatışması; Farklı kişiliklerle iletişim,

 • Örnek olay, inceleme/ çözümleme

 • Yaşanan tecrübelerin paylaşılması,

 • Takım çalışması, Uygulama,

 • Uygulama Değerlendirmesi

Mentörlük Süreci,

​​KİMLER KATILMALI:

Üretim Formen / Takım liderleri, Üretim Yöneticileri,

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page