top of page

Deney Tasarımı (Design of Experiment) Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Deney Tasarımı (Design of Experiment) proses ya da ürün tasarım sürecini etkileyen kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen faktörler ve sürecin çıktısı arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan sistematik bir yaklaşımdır.

Deney Tasarımı ürün yada proses tasarlarken sebep sonuç ilişkisinin tespit edilmesini sağlar. Bu bilgi yardımıyla süreç girdileri kontrol altına alınarak istenilen çıktının elde edilmesi hedeflenir.  

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Deney Tasarımına Giriş;

Neden Deney yaparız,

Geleneksel Deney metodu,

Sistematik Deney metodu,

Sonlu Elemanlar Metodu (Finite Element Method) önemi

  • Deney Aşamaları;

Planlama Aşaması

Eleme (Screening ) aşaması,

Optimizasyon aşaması,

Doğrulama aşaması,

  • Deney Tasarımı Çeşitleri;

Faktöriyel deney tasarımı,

Eleme (Screening) deney tasarımı,

Optimizasyon deney tasarımı,

Taguchi deney tasarımı,

  • Taguchi Deney Tasarımı nedir?

Statik,

Dinamik,

  • Deney Tasarımı Sınıf İçi Pratik Uygulaması ve Analizi,

  • Deney Tasarımı Minitab Teorik Uygulaması ve Analizi,

​​KİMLER KATILMALI:

Ürün ve Proses Tasarımı yapan ve Kalite problemlerinin çözümünde görev alan uzman personel. 

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page