top of page

Tasarım Hata Türü ve Etkileri Eğitimi (AIAG-VDA Design FMEA)

EĞİTİMİN AMACI:

Katılımcıların ürün tasarımı ve tasarım değişikliklerinde potansiyel hataları belirlerken VDA-AIAG Tasarım FMEA şartlarına göre FMEA uygulaması yapmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. 

 AIAG -VDA DFMEA : 2019

EĞİTİMİN SÜRESİ:

2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • VDA-AIAD DFMEA yapısı;

  • Planlama ve Hazırlık

  • DFMEA projesi tanımı ve Sınırları

  • DFMEA Proje planı                                                                                                                     

 • Yapısal Analiz

  • Müşteri tanımı

  • Sınır Diyagramı (Block/Boundr Diagram)

  • Etkileşim Matrisi (Interface Matrix)

  • Yapı ağacı

 • Fonksiyonel analiz

  • Kanuni ve Yasal gereklilikler

  • Endüstriyel norm ve standartlar

  • Müşteri şartları

  • Ürüne özgü karakteristikler

  • Kuruluş içi şartlar

  • Parametre Diyagramı (Parameter Diagram)

 • Hata Analizi

  • Hata Etkisi

  • Hata Türü / Modu

  • Hata Nedeni

 • Risk Analizi

  • Mevcut Önleyici ve Saptayıcı kontroller

  • Şiddet / Olasılık / Saptanablirilik

  • Aksiyon Önceliği (Action Priority)

 • Optimizasyon

  • Faaliyet planı

  • Sürekli İyileştirme

 • Dokümantasyon

  • Raporlama

 • Uygulama

  • Kuruluşun Ürün Tasarım süreçleri üzerinden yapılır, 

KİMLER KATILMALI:

Ürün tasarımı ve  tasarım değişikliklerine  katılan ve AIAG-VDA Tasarım FMEA  çalışmalarında  görev alan uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page