top of page

5S - İş Yeri Düzeni ve Seviyelendirilmiş Denetim (Layred Proses Audit) Uygulaması

Sunu 5S LPA.jpg

Seviyelendirilmiş denetim; Proseslerin planlandığı şekilde çalıştırıldığı ve istenilen sonuçlarının ulaşıldığını doğrulamak amacıyla, süreçten sorumlu yönetim kademelerinin, prosesi tetkik etmeleri için geliştirilen bir üretim yönetimi tekniğidir..

2000 yılların başında Otomotiv üreticileri tarafından geliştirilmiş ve Otomotiv tedarikçileri tarafından da kullanılması istenmektedir.

Seviyelendirilmiş denetimin uygulanmasının hedeflerini sıralarsak;

· Önemli proses karakteristiklerinin anlaşılması / takibi ve spek dışına çıkıldığında müdahale edilmesi,

· Üretim yönetiminin sorumluluklarını anlaması , takip etmesi ve geliştirmesi

· Üretim / proses sorumluluklarının çalışanlar tarafından anlaşılması ve takip etmesi

· Çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişimin artırılması; proses problemlerine gecikmeksizin müdahale edilmesi

Seviyelendirilmiş denetim Metodu;

Hazırlanan Seviyelendirilmiş kontrol listeleri yardımıyla; Üetim şartları ve/veya proses şartlarının, çalışanlar ve üretim yönetimi tarafından düzenli olarak takip edilmesi ve tespit edilen uygunsuzlukların  çözümlenmesi esasına dayanır. 

Organizasyonlar Yalın yönetimin bir parçası olarak é5S- İşyeri  Organizasyonu” metodunu kullanıyorlar ve “5S metodunu” daha da    geliştirmek istiyorsa;  Seviyelendirlimiş denetim çalışmasını “5S İş yeri organizasyonu” metoduna entegre etmeyi düşünmelidirler. 

“5S metodunun” 4. adımı olan standardizasyon, İş yeri tertip-düzeninden,  makine ve ekipman bakımına kadar farklı uygulamaları günlük çalışma rutini içine dahil etmektedir. Bu amaçla geliştirilen kontrol listeleri, "5S denetimleri” yardımıyla işyerinde uygulamaları standardize ederken karşılaşılan güçlüklere çözüm bulmak amacını taşır.

5S İş yeri organizasyonun 4 adımında kullanılan kontrol listeleri, aynı sistematik ile Seviyelendirlilmiş denetime de hizmet edecek, proseslerin planladığı gibi çalıştığını doğrulamamızda etkili bir metot olacaktır.

Etkin olarak uygulanan 5S-İş yeri organizasyonu metodu ile birlikte Sevyelendirilmiş Denetim tekniğinin de kullanımını kuruluşun performansını bir üst seviyeye taşımasına katkı sağlayacaktır.

bottom of page