top of page

AIAG-VDA Tamamlayıcı FMEA İzleme ve Sistemin Tepkisi

Güncelleme tarihi: 18 Eki 2023


2019 yılı Haziran ayında yayınlanan AIAG-FMEA kitapçığı ile birlikte yeni bir FMEA türü daha eklendi; AIAG-VDA Tamamlayıcı FMEA İzleme ve Sistemin Tepkisi.


Müşterinin kullanımı yada sistemin çalışma koşullarında emniyeti sağlamak ve bu durumu muhafaza etmeyi amaçlayan Bu FMEA türünde amaç, müşteri tarafından deneyimlenen normal çalışma koşullarında meydana gelme ihtimali olan hatalar ve meydana gelecek olan hatalar, sistem, araç, insan ve yasal gereklilikler üzerindeki Teknik Etkileri dikkate alarak analiz etmektir.


Analizin temel noktası sistemin ( ya da son kullanıcı) hata meydana geldiğinde hatayı tespit edip edemediği ve daha da önemlisi daha sonra ne olacağıdır

FMEA-MSR, monitör / izleme sisteminin, hata kök nedenini (ya da hatayı) ne etkinlikte tespit ettiği ve reaksiyon sisteminin, ürün kullanımı boyunca emniyetli durumu ve gerekliliklere uygunluğu sağlamasına odaklanır. FMEA-MSR çalışması, emniyetli çalışma ve ilgili yasal gerekliliklere uygunluk beklentilerinin karşılanmasını sağlar.


Tasarım FMEA çalışması potansiyel hataların Önlenmesi ve Yakalanması ile ilgilenirken FMEA-MSR monitör/ izleme sisteminin etkinliği (tespit edebilmesi) ile ilgilenir

FMEA-MSR’ın amacı monitör/izleme sistemi tespit yeteneğini valide etmek ve bağlantılı sistemlerin tepkisinin planlandığı şekilde çalıştığını doğrulamaktır.FMEA_MSR temel olarak Tasarım FMEA çalışmasını desteklemek içindir,

Eğer tasarımda aktif ya da pasif monitör/ izleme ve tepki elemanları yoksa FMEA-MSR çalışması yapmaya da gerek yoktur.

Bununla beraber Fokus elementin belirlenmesinde ve riskin değerlendirilmesinde bazı önemli farklılıklar vardır.,

Hata Analizi ( Adım 4); Eğer komponent bir hata gözlemlerse (monitor), Sistem tepki vererek hata etkisini en aza indirir veya hatadan (şiddet) etkilenilmesini azaltır. Bu metotta, Hata Sebebi veya Hata Türünün sistem/donanım tarafından saptanabilirliği ya da Hata Etkisinin araç Sürücüsü tarafından fark edilebilirliği dikkate alınmaktadır. MSR-FMEA aşağıdaki Risk Elementlerini kapsar;

  • (S) Notasyonu ile gösterilen; Hasarın şiddeti, Yasal uygunsuzluk, Kayıp ya da Eksik fonksiyon ve Kalitesizlik

  • (F) Notasyonu ile gösterilen; Operasyon şartları içinde Hata Sebebinin oluşma sıklığı / frekansı

  • (M) Notasyonu ile gösterilen; Hata Etkisini ortadan kaldıran veya kısıtlayarak düşüren Algılama/ İzleme ve Otomatik olarak müdahale eden teknik sistemlere ek olarak araç kullanıcısı tarafından desteklenen algılama ve fiziki müdahaleye dayanan sistemler,

FMAE-MSR formu Şiddet (S)-Sıklık (F)-İzleme (M) değerlendirmesi kullanmaktadır, bu nedenle Şiddet-Olasılık-Saptama değerlendirmesi kullanan Tasarım FMEA formundan farklılık göstermektedir. MSR-FMEA çalışması, yapılan Tasarım FMEA çalışmasını desteklemek amacını taşır, bununla birlikte her Tasarım bir MSR-FMEA çalışmasına ihtiyaç göstermez. Tamamlayıcı nitelikte olan MSR-FMEA, muhtelif faktörleri dikkate alarak araç işletme sisteminin izleme/diagnostik fonksiyonları sayesinde risk derecelendirmesini düşürerek, Tasarım FMEA tarafından yüksek olarak derecelendirilebilecek risklerin düşürülmesini sağlar.


Bütünleyici/ MSR FMEA Hata zinciri ve Hatanın sönümlenmesi
AIAG VDA Bütünleyici / MSR FMEA

FMEA-MSR çalışması da 7 adımdan oluşmaktadır. Fakat, odak elementin nasıl tanımlanacağı ve riskin nasıl değerlendirileceği konusunda önemli farklar vardır.

Hata Analizi adımında, izleme donanımı bir hata yakalarsa, sistem tepki vererek Hata etkisini sönümler ya da Hata şiddetini düşürür.

MSR-FMEA çalışmasında risk değerlendirme kriterleri de güncellenmiş; Tasarım FMEA olasılık derecelendirmesi yerini Sıklık kriteri (F) ve yine Saptama derecelendirmesi yerini İzleme kriteri (M) almıştır.

Comentarios


bottom of page