top of page

 Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi - SMED  Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

Tekli dakikalarda kalıp değişimi (Single Minute Exchange of Dies), ayar süresini kısaltarak üretim prosesindeki kayıpların minimize edilmesi için kullanılan Yalın tekniklerinden birisidir. Eğitimde, SMED tekniğinin teorisi, örnek uygulamalar ve  kuruluş içi uygulama alanlarının tespiti ile  SMED yol haritası çıkartılması amaçlanmaktadır. 

EĞİTİMİN SÜRESİ:

1-2 Gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • Yalın Üretim kavramı

  • İsraf ve Katma değer nedir?

  • Yalın Yönetim teknikleri,

  • SMED nedir?,

  • SMED adımları,

  • SMED teknikleri,

  • Örnek uygulamalar,

  • SMED yol haritası,

KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında SMED uygulamalarına katılacak yönetici, mühendis, teknisyenler.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

bottom of page