top of page

Yalın ve Altı Sigma Nedir ?

Güncelleme tarihi: 1 Şub 2023

1970 ler deki petrol krizinden bu yana Uygulanan sürekli gelişme metotlarının sonucu olarak özellikle üretimde önemli gelişmelere tanıklık ettik. Bu gelişmeleri sağlayan metotların en önemli iki tanesi;

1- Yalın Üretim

2- Altı Sigma


Son dönemde bu iki Sürekli gelişim metodolojisini birleştirilerek, Yalın Altı Sigma oluşturulmuştur. Yalın ve Altı Sigma metotlarını aktif olarak kullanmayı başaran kuruluşlar Kalite, Verimlilik, Maliyet ve İş Güvenliği alanlarında yaptıkları iyileştirmeler ile rekabetçi üstünlüğü yakalamışlardır


Yalın üretim nedir?

Değer, müşteri tarafından belirlenir. Yalın üretim, müşteri tarafından belirlenen “değere” katkı sağlamayan her bir üretim adımının ortadan kaldırılmasını amaçlar. Yalın ya da yalın üretim metodolojisi, katma değer yaratmayan aktivitelerin tespit edilip ortadan kaldırılmasını ve bu sayede değer akışında kesinti olmadan ürünün müşteriye ulaşmasını hedefler. Yalın metotlarının kullanımı israfı ortadan kaldırır ve üretim prosesini optimize eder. İsraf gereksiz masraflarının kaynağındır, israfın ortadan kaldırılması doğal olarak verimlilik ve karalılığı artıracaktır.


Sürekli gelişme felsefesi olarak yalın üretim, kuruluşun iş stratejisin bir parçası olmalı ve kuruluş tarafından sürekli gelişme aracı olarak kullanılmalıdır.

Yalın, ürünün nasıl üretildiği, müşteriye sevk edildiği ve kuruluşun ürün tasarımından üretimine kadar iş yapma biçimini sürekli iyileştirmesini içselleştirdiği bir düşünce sistematiği olmalıdır. Kuruluşlar, tedarik zinciri kapsamında tedarikçilerinin de yalın üretim tekniklerini kullanarak kendi süreçlerine entegre olmalarını sağlamalıdırlar. Yalın üretim metodolojisinin tedarik zinciri boyunca kullanımı israfı azaltarak kuruluş ve tedarikçilerine max katkıyı sağlayacaktır.


Yalın Sistemin Oluşturulması 5 aşamada gerçekleştirilmelidir.

Yalın sistemi gerçekleştirmenin 5 aşaması
Yalın Sistemin Uygulanması

1- Değerin Tanımlanması; Müşteri neyin parasını ödüyor. Ürüne değer katmayan her türlü aktivite ya da proses israftır.

2- Değer akış haritasının oluşturulması; Bu kuruluşun üretim sürecindeki tüm aktivitelerinin ve çalışanlarının gösterildiği grafiktir. Bu grafik yardımıyla katma değer yaratan ve katma değer yaratmayan süreç aktiviteleri tespit edilecektir. Katma değer yaratmayan aktivitelerin eliminasyonu için önlemler alınacaktır.

3- Akışın Sağlanması; Yalın sistemin oluştururken sabırlı olmayı gerektiren bu adımda, süreçteki darboğazlar tespit edilerek ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

4- Çekme Sistemi Kurulumu; Düzenli akış sisteminin kurulumu sonrası kaynak kapasitesinin optimize edilmesi ve ürünün müşteri talebi sonrası üretilip sevk edilmesini sağlamak için çekme sistemi kurulmalıdır.

5- Sürekli Gelişme; Kurulmuş olan sistemin statik olmadığı iç ve dış taraflardan kaynaklı değişkenliklerin üstesinden gelmek için sürekli iyileştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.


Altı Sigma nedir?

Nihai üründeki hataları ortadan kaldırmak, üretim prosesine odaklanarak üründeki değişkenliği azaltmak için kullanılan bir tekniktir. Hedef ürün kalitesini artırmaktır.

Altı sigma, süreçlerinden elde edilen verileri dikkate alarak üretim proses(ler)indeki hataları ortadan kaldırmak ve değişkenliği azaltmak için, istatiksel tekniklerinin kullanıldığı iyileştirme projelerini uygulamaya almaktadır. Sürekli gelişme için iyi bir stratejidir. İyileşme, hatalı ürün miktarının azalması, çıktı artışı ve verimlilik artışı şeklinde olacaktır. Altı sigma, israfa neden olan değişkenliği azaltarak kaliteyi artırmak ve kaynakların etkin kullanılmasını hedefler.

Altı Sigmada kullanılan istatiksel teknikler yardımıyla; Prosesin kalite hedefleri belirlenir. Altı sigma seviyesinde üretim yapılabilmesi için prosesteki hata oranı milyonda 3-4 seviyesinde olmalıdır.


Yalın Altı Sigma nedir?

Yalın Altı Sigma İş süreçlerinin performansını düşüren konular ile ilgilenmektedir.

· Yalın genel anlamıyla süreçlerdeki israfı ortaya çıkartmaktadır

· Altı sigma detaya girerek istatiksel teknikler ürün üretim sürecindeki israfı ortaya çıkarmaktadır.

Her iki durumda israf tespit edildikten sonra ortadan kaldırmak için gerekli kaynaklar seferber edilmelidir. Yalın iyileştirme tekniklerinin kullanımının Altı sigma tekniklerin kıyasla maliyeti daha azdır.

Bu nedenle kuruluşların Altı sigma tekniklerinin verildiği eğitimlere kaynak ayırmadan önce daha az maliyetli yalın tekniklerini kullanarak iyileştirme süreçlerine başlatmaları daha uygun olacaktır.

Comments


bottom of page