top of page
Çapa iatf Temel Eğ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Kalite Yönetim Prensipleri

 • Proses Yaklaşımı

 • PUKÖ döngüsü

 • Risk Temelli Düşünce

 • ISO 9001:2015 Standardı ile ilişkisi

 • Terimler ve Tarifler

 • IATF 16949:2016 Maddelerinin analizi

 • Dokümante edilmesi gereken süreçler

KİMLER KATILMALI:

Otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşlarında IATF 16949:2016 un uygulanmasında görev yapan personel,

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Başarı” belgesi verilir.

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, Temel Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

IATF 16949:2916 standardının yeterliliği, uygunluğu ve etkinliğini tanımlayan temel bilgilerin kuruluş tarafından idrak edilmesi ve uygulama / geliştirme için alt yapının oluşturulması hedeflenmektedir.

SÜRESİ : 2 gün

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Kalite Yönetim Prensipleri

 • Proses Yaklaşımı

 • PUKÖ döngüsü

 • Risk Temelli Düşünce

 • ISO 9001:2015 Standardı ile ilişkisi

 • Terimler ve Tarifler

 • IATF 16949:2016 Maddelerinin analizi

 • Dokümante edilmesi gereken süreçler

KİMLER KATILMALI:

Otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşlarında IATF 16949:2016 un uygulanmasında görev yapan personel,

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Başarı” belgesi verilir.

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, İç Tetkikçi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Kuruluşun KYS' nin,  IATF 16949:2016 standardına göre İç tetkikinin   planlanması uygulanması ve Kuruluşun tedarikçilerinde gerçekleştireceği 2. Taraf tetkiklerin planlanması ve  uygulanması için temel bilgileri vermek amaçlanmaktadır.

SÜRESİ : 1 gün

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • VDA-AIAD DFMEA yapısı;

 • Planlama ve Hazırlık

  • DFMEA projesi tanımı ve Sınırları

  • DFMEA Proje planı                                                                                                                     

 • Yapısal Analiz

 • Müşteri tanımı

 • Sınır Diyagramı (Block/Boundr Diagram)

 • Etkileşim Matrisi (Interface Matrix)

 • Yapı ağacı

 • Fonksiyonel analiz

 • Kanuni ve Yasal gereklilikler

 • Endüstriyel norm ve standartlar

 • Müşteri şartları

 • Ürüne özgü karakteristikler

 • Kuruluş içi şartlar

 • Parametre Diyagramı (Parameter Diagram)

 • Hata Analizi

 • Hata Etkisi

 • Hata Türü / Modu

 • Hata Nedeni

 • Risk Analizi

 • Mevcut Önleyici ve Saptayıcı kontroller

 • Şiddet / Olasılık / Saptanablirilik

 • Aksiyon Önceliği (Action Priority)

 • Optimizasyon

 • Faaliyet planı

 • Sürekli İyileştirme

 • Dokümantasyon

 • Raporlama

KİMLER KATILMALI:

Otomotiv ana ve yan sanayi kuruluşlarında IATF 16949:2016 nın uygulaması, İç tetkiklerde ve 2. taraf tetkiklerde  görev yapan personel.

Katılımcıların IATF 16949:2016 Otomotiv KYS hakkında temel bilgi sahibi olmaları ön koşuldur.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Başarı” belgesi verilir.

Proses Hata Türü ve Etkileri Eğitimi (AIAG-VDA Proses FMEA)

EĞİTİMİN AMACI

Üretim prosesi  Hata Türü ve Etkileri çalışmasında   görev alacak personeli  bilgilendirmek kuruluşa özgü uygulama örnekleri ile yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.              (AIAG -VDA PFMEA : 2019)

SÜRESİ : 2 gün (Uygulamalı) 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • PFME tanımı

 • Hata etkisi, hata türü, hata sebebi, hata nedeni tanımları

 • PFMEA planlaması, 5 T metodu

 • Planlama hazırlık

 • Yapısal analiz,

 • Fonksiyon analizi,

 • Hata analizi,

 • Risk analizi,

 • Şiddet, Olasılık, Saptanabilirlik ve Aksiyon öncelik tabloları,

 • PFMEA formu,

KİMLER KATILMALI:

Üretim proses tasarımına katılan ve AIAG-VDA proses FMEA  çalışmalarında  görev alan uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Tasarım Hata Türü ve Etkileri Eğitimi (AIAG-VDA Design FMEA)

EĞİTİMİN AMACI
Katılımcıların ürün tasarımı ve tasarım değişikliklerinde potansiyel hataları belirlerken VDA-AIAG Tasarım FMEA şartlarına göre FMEA uygulaması yapmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.  (AIAG -VDA DFMEA : 2019)

SÜRESİ : 2 gün (Uygulamalı) 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • VDA-AIAG DFME yapısı

 • Hata etkisi, hata türü, hata sebebi, hata nedeni tanımları

 • PFMEA planlaması, 5 T metodu

 • Planlama hazırlık

 • Yapısal analiz,

 • Fonksiyon analizi,

 • Hata analizi,

 • Risk analizi,

 • Şiddet, Olasılık, Saptanabilirlik ve Aksiyon öncelik tabloları,

 • PFMEA formu,

KİMLER KATILMALI:

Üretim proses tasarımına katılan ve AIAG-VDA proses FMEA  çalışmalarında  görev alan uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

İPK - İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi  (SPC)

EĞİTİMİN AMACI

Proses değişkenliklerini ölçmek ve prosesleri kontrol altında tutmak için kullanılan istatiksel proses kontrol metotlarının tanıtılması ve uygulamalar yardımı ile öğrenilenlerin somutlaştırılması  amaçlanmaktadır.

SÜRESİ : 1,5 gün 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • İstatistik nedir ? 

 • İstatistik proses kontrol tanımı

 • Veri çeşitleri,

 • Dağılım ölçüleri,

 • Olasılık dağılımları,

 • Kontrol kartları,

 • Örnek alma,

 • Proses yeterliliği hesabı; Cpk, Ppk,

 • Ön kontrol nedir? (Pre-control),

 • Uygulama örnekleri,

 • X-R kontrol kartı excel uygulması

KİMLER KATILMALI:

Kalite ve proses kontrolden sorumlu uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi  (MSA)

EĞİTİMİN AMACI

Ürünün izlenmesi ve ölçülmesinde kullanılan nitel ve/veya nicel ölçüm sistemlerinin  yeterliliğini istatiksel teknikler kullanarak  değerlendirmekte kullanılacak yöntemlerin tanıtılması amaçlanmaktadır.

SÜRESİ : 1 gün  

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • MSA nedir?

 • Proses kaynaklı değişkenlik ve Ölçüm sistemi kaynaklı  değişkenlik

 • Çözünürlük, Doğruluk, Hassasiyet kavramları,

 • Tekrar edilebilirlik ve Tekrar üretilebilirlik,

 • Nicel veriler için ölçüm sistemleri analizi

 • Nitel veriler için ölçüm sistemleri analizi,

 • Uygulama örnekleri

 • Nicel veriler için Excel formu,

 • Nitel veriler için Excel formu,

KİMLER KATILMALI:

MSA çalışmalarını gerçekleştiren personel, ile  kalite ve proses kontrolünde  görev alan uzman personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP)
                                                         Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Yeni ürün devreye alma sürecini, müşteri talebi ile başlayıp parça garanti mektubu (PSW) onayı sonrası seri üretime geçilmesiyle sonuçlan ürün kalite planı (APQP) ve Yeni ürüne ait teknik & imalat  verilerinin hazırlanması ve sunumunun gerçekleştirmesi (PPAP) sistematiklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

SÜRESİ : 1 gün  

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • İleri Ürün kalite planlaması - APQP  nedir ?

 • APQP aşamaları nelerdir? 

 • APQP sürecinin girdileri / çıktıları nelerdir?

 • APQP faaliyetleri ,

 • Üretim Parçası Onay Prosesi - PPAP nedir ?

 • PPAP dokümanları, kayıtları nedir?,

 • PPAP dosyası oluşturma,

 • PPAP dosyası sunum seviyeleri,

KİMLER KATILMALI:

APQP ve PPAP  çalışmalarında görev alan  personel,

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

 7-Temel Kalite Aracı ve Global 8-D  Problem Çözme Tekniği Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Dr. Ishikawa' ya göre bir fabrikadaki kaliteyle ilişkili problemlerin %95'i 7 kalite aracı ile çözülebilmektedir. Global 8D problem çözme tekniği Ford Motor şirketi tarafından geliştirilen ve ilgili tarafların katılımıyla yürütülen

bir takım çalışmasıdır. Eğitim 7 temel kalite aracını kullanarak G8D problem çözme tekniğinin öğretmeyi amaçlamaktadır.

SÜRESİ : 2 gün  (Uygulama)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Problem nedir?  Problem nasıl tanımlanır?

 • 7 Temel kalite aracı nelerdir?

 • 7 Temel kalite aracının kullanımı,

 • Global 8 D tanımı ve amacı

 • G-8D aşamaları,

 • Geçici / Kalicı önlemler nelerdir?

 • Öğrenilen dersler,

 • 5 Neden ve G-8D Excel formları,

KİMLER KATILMALI:

Süreç sorumluları, Kalite ve Üretim mühendisleri / teknisyenleri , Problem çözme  çalışmalarına katılan uzman personel, 

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Katılımcılarda ISO 9001:2015 hakkında gerekli bilgi / bilinci oluşturmayı, katılımcıların standardı yorumlayıp, kuruluşta uygulamayı ve sürdürmelerini sağlamayı amaçlamaktadır 

SÜRESİ : 2 gün  

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Kalite kavramı?

 • Kalite Yönetim prensipleri

 • Süreç yaklaşımı,

 • PUKÖ döngüsü,

 • Risk temelli düşünce

 • ISO 9001:2015 standardı maddelerinin açıklanması ve yorumlanması,

 • Dokümante edilmesi gereken süreçler,

KİMLER KATILMALI:

ISO 901:2015 Kalite Yönetim Sistemini  kurmak, uygulamak ve işletmekle sorumlu tüm personel .

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Başarı” belgesi verilir.

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, İç Tetkikçi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Kuruluşun KYS' nin,  ISO 9001:2015 standardına göre İç tetkikinin   planlanması uygulanması ve Kuruluşun tedarikçilerinde gerçekleştireceği 2. Taraf tetkiklerin planlanması ve  uygulanması için temel bilgileri vermek amaçlanmaktadır 

SÜRESİ : 1 gün  

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Tetkik türleri ve şekilleri

 • Tetkik aşamaları ve kapsamı

 • Tetkikçi özellikleri

 • Baş Tetkikçi, tetkikçi ve tetkik edilenin sorumluluk ve faaliyetleri,

 • Tetkik planı, tetkik dokümanları ve raporlanması,

 • Tetkikin gerçekleştirilmesi,

 • Uygunsuzlukların raporlaması,

 • Takip denetimleri,

 • Etik kurallar,

KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında ISO 9001:2015' in uygulamasında, kuruluş içi tetkiklerde ve 2. taraf tetkiklerde  görev alan personel.

Katılımcıların ISO 9001:2015 KYS hakkında temel bilgi sahibi olmaları ön koşuldur.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara “Başarı” belgesi verilir.

 İş Yeri Organizasyonu - 5S Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Toyota Üretim Sisteminin (TPS) temeli olan 5S-İş yeri organizasyonunun hedefi çalışanlarda farkındalık yaratarak iş yerinde malzeme ve bilgi akışının planladığı şekilde akmasını sağlamaktır.

Eğitimde yalın üretim prensipleri üzerinden 5S uygulama adımları anlatılarak

seçilen pilot alanda uygulama  yapılmakta ve 5S faaliyet planı oluşturulması amaçlanmaktadır.

SÜRESİ : 1 gün  

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Katma Değer nedir?

 • 7 +1 Temel israf,

 • Toyota Üretim sistemi ve 5S

 • 5S nedir, faydaları nelerdir?

 • Ayıklama adımı,

 • Düzenleme adımı,

 • Temizlik adımı,

 • Standartlaşma,

 • Sürekliliğin sağlanması (Seviyelendirilmiş denetim)

 • Uygulama ve 5S faaliyet planı,

KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında 5S kurulmasında, uygulamasında ve sürdürülmesinde  görev alan personel.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

 Sürekli İyileştirme  (KAI-ZEN)  Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Japoncadaki Kai-değişim ve Zen-iyileştirme kelimelerinden oluşan Kaizen sürekli iyileştirme anlamına gelir. Üretim proseslerine öncelik tanıyan bir yöntem olan kaizen, büyük yatıırmlar gerektirmeden küçük ama sürekli değişikliklerle iyileştirme  yapmayı hedefler. Eğitim Kaizen hakkında temel bilgileri vererek, kuruluşta kazien çalışmalarının nasıl yapılacağını uygulamalı olarak aktarmayı amaçlamaktadır

SÜRESİ : 1 gün  

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Yalın Üretim kavramı

 • Katma değer nedir?

 • 7+1 Temel israf

 • Kaizen ve Toyota üretim sistemi (TPS),

 • Önce Sonra Kaizen,

 • Odaklanmış Kaizen,

 • Örnek uygulamalar,

 • Kaizen formları

KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında Kazien uygulamalarına katılacak yönetici, mühendis, teknisyen ve diğer ilgili kuruluş personeli.

Katılımcıların ISO 9001:2015 KYS hakkında temel bilgi sahibi olmaları ön koşuldur.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

 Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi - SMED  Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

Tekli dakikalarda kalıp değişimi (Single Minute Exchange of Dies), ayar süresini kısaltarak üretim prosesindeki kayıpların minimize edilmesi için kullanılan Yalın tekniklerinden birisidir. Eğitimde, SMED tekniğinin teorisi, örnek uygulamalar ve  kuruluş içi uygulama ile SMED yol haritası çıkartılması amaçlanmaktadır. 

SÜRESİ : 1 - 2 gün  

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Yalın Üretim kavramı

 • İsraf ve Katma değer nedir?

 • Yalın Yönetim teknikleri,

 • SMED nedir?,

 • SMED adımları,

 • SMED teknikleri,

 • Örnek uygulamalar,

 • SMED yol haritası,

KİMLER KATILMALI:

Kuruluşlarında SMED uygulamalarına katılacak yönetici, mühendis, teknisyenler.

Eğitim katılımcılarına eğitim sonunda “Katılım belgesi" verilir.

Çapa ıatf İç tetkik
aiag vda pfmea
SPC
MSA
AOQP PPAP
Problem Çözme
ISO 9001
ISO 9001 İç tetkik
5 S
KAIZEN
SMED
bottom of page