top of page

AIAG-VDA Tamamlayıcı FMEA İzleme ve Sistemin Tepkisi

AIAG-VDA Suplemental FMEA Monitoring and System Response

FMEA MSR

2019 yılı Haziran ayında yayınlanan AIAG-FMEA kitapçığı ile birlikte yeni bir FMEA türü daha eklendi; AIAG-VDA Tamamlayıcı FMEA İzleme ve Sistemin Tepkisi.

Bu FMEA türünde amaç, müşteri tarafından deneyimlenen normal çalışma koşullarında meydana gelme ihtimali olan Hata Sebeplerini, sistem, araç, insan ve yasal gereklilikler üzerindeki Teknik Etkileri dikkate alarak analiz etmektir.                            Bu metotta, Hata Sebebi veya Hata Türünün sistem/donanım tarafından saptanabilirliği ya da Hata Etkisinin araç Sürücüsü tarafından fark edilebilirliği dikkate alınmaktadır.

MSR-FMEA aşağıdaki Risk Elementlerini kapsar;

  • (S) Notasyonu ile gösterilen; Hasarın şiddeti, Yasal uygunsuzluk, Kayıp ya da Eksik fonksiyon ve Kalitesizlik

  • (F) Notasyonu ile gösterilen; Operasyon şartları içinde Hata Sebebinin oluşma sıklığı / frekansı

  • (M) Notasyonu ile gösterilen; Hata Etkisini ortadan kaldıran veya kısıtlayarak düşüren Algılama/ İzleme ve Otomatik olarak müdahale eden teknik sistemlere ek olarak araç kullanıcısı tarafından desteklenen algılama ve fiziki müdahaleye dayanan sistemler,    

 

FMAE-MSR formu Şiddet (S)-Sıklık (F)-İzleme (M) değerlendirmesi kullanmaktadır, bu nedenle Şiddet-Olasılık-Saptama değerlendirmesi kullanan Tasarım FMEA formundan farklılık göstermektedir.

 

MSR-FMEA çalışması, yapılan Tasarım FMEA çalışmasını desteklemek amacını taşır, bununla birlikte her Tasarım bir MSR-FMEA çalışmasına ihtiyaç göstermez.

Tamamlayıcı nitelikte olan MSR-FMEA, muhtelif faktörleri dikkate alarak araç işletme sisteminin izleme/diagnostik fonksiyonları sayesinde risk derecelendirmesini düşürerek, Tasarım FMEA tarafından yüksek olarak derecelendirilebilecek risklerin düşürülmesini sağlar.

 

 

 

 

 

FMEA-MSR çalışması da 7 adımdan oluşmaktadır. Fakat, odak elementin nasıl tanımlanacağı ve riskin nasıl değerlendirileceği konusunda önemli farklar vardır.

Hata Analizi adımında, izleme donanımı bir hata yakalarsa, sistem tepki vererek Hata etkisini sönümler ya da Hata şiddetini düşürür.

MSR-FMEA çalışmasında risk değerlendirme kriterleri de güncellenmiş; Tasarım FMEA olasılık derecelendirmesi yerini Sıklık kriteri (F) ve yine Saptama derecelendirmesi yerini İzleme kriteri (M) almıştır.

bottom of page